Elko Cowboy Gathering, Tuesday, January 26, 2010
Poets Dian Tribbit & Jerry Brooks
DSC_8223.JPG   36.1K DSC_8229.JPG   37.2K
Cowboy Singer Dave Stamey
DSC_8231.JPG   48.3K DSC_8232.JPG   49.0K DSC_8235.JPG   46.0K DSC_8239.JPG   49.9K DSC_8258.JPG   47.4K DSC_8259.JPG   51.4K

First posted Jan 27 2010
Last update Mar 15, 2015